fotografia ślubna Warszawa » Wasza historia opowiedziana przez The Storytellers. Fotografia ślubna Warszawa oraz cała polska. Wedding photography in Poland

Masthead header

 

Jesteśmy The Storytellers

Nie jesteśmy zwykłymi fotografami. Jesteśmy The Storytellers. Nasza nazwa doskonale oddaje to, kim jesteśmy i co robimy. Opowiadamy historię uchwyconą w kadrach  – świadomie dobranych, najlepszych ujęć, które zatrzymują w czasie to, co warte jest zapamiętania.

Historia pełna emocji 

Ukryci za aparatem, opowiadamy historię Waszego ślubu. Niezwykłą historię pełną wzruszeń, radości i miłości. W fotograficznych obrazach zamykamy prawdziwe emocje i niepowtarzalne momenty, eteryczne gesty, spojrzenia i uśmiechy, z których emanuje pozytywna energia, nastrój wyczekiwania i szczęście.

Fotografia ślubna inna niż wszystkie 

Próżno szukać u nas pozowanych, wyreżyserowanych scen – fotografia jest dla nas sposobem uwiecznienia ulotnych chwil. Obserwujemy wszystko wokół i w każdym momencie jesteśmy gotowi utrwalić w kadrach zaskakujące obrazy.

Reportaż ślubny 

Ślubna fotografia reportażowa pozwala nam być narratorami tego najważniejszego dnia w Waszym życiu. Kadr za kadrem przedstawiamy fotograficzną opowieść o ludziach, wydarzeniach i miejscach. Opowiadając historię Waszego ślubu nie robimy serii wielu przypadkowych i nic nie wnoszących ujęć, a tylko takie, które naprawdę coś przekazują. Nie dajemy Wam po prostu zdjęć, lecz Wasze wspólne przeżycia, niepowtarzalną atmosferę i najprawdziwsze emocje utrwalone na fotografiach.

Najlepsze ujęcia

Jako profesjonalny fotograf ślubny, każdy z nas jest dyskretny podczas swojej pracy i potrafi sprawić, że Wy i Wasi goście będziecie czuli się swobodnie przed obiektywem aparatu. Zdjęcia ślubne, jakie od nas otrzymacie, będą oryginalną pamiątką na całe życie, przywołującą najpiękniejsze wspomnienia.

The Storytellers na Waszym ślubie 

Z przyjemnością zapewnimy oprawę fotograficzną w dniu Waszego ślubu i wesela. Usługę fotografii ślubnej realizujemy w Warszawie i w Katowicach, jednak z myślą o Waszych potrzebach i oczekiwaniach, z aparatami przemierzamy całą Polskę, a nawet Europę – jesteśmy tam, gdzie odbywa się Wasza ślubna ceremonia.

_______________________________________________________________________________________________

The Storytellers at your wedding

We are The Storytellers. We tell a story captured in frames – deliberately chosen, best shots that stop in time what is worth remembering

 

A history full of emotion

Hidden behind the camera, we tell the story of your wedding day. An unusual story, full of emotion, joy and love. Through our photographs we capture your common moments, the unique atmosphere and truest emotions, elusive gestures, glances and smiles, which emanate positive energy and help you feel once again that mood of anticipation and happiness.

Wedding photography

Wedding photography allows us to be narrators of this most important day in your life. Frame by frame, we present a photographic story about people, events and places.
However, we are not interested in posed scenes, accidental or repetitive shots – for us, photography is a way of immortalizing fleeting, exceptional moments. With our professional approach, we will make sure that you and your guests feel at ease in front of the camera at all times, and that the photos you receive from us are an original souvenir for life, reviving the fondest of memories.
We are pleased to provide photography services at your wedding and reception. We offer wedding photography in Warsaw and Katowice, but depending on your needs and expectations, we can travel through the entire country and even Europe with our cameras – we are always there, where your wedding is taking place.

 

Szymon i Łukasz, The Storytellers